V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BÁRTLOVÁ-BUDDEUSOVÁ, Gabriela/Ella/Ela

Gabriela/Ella/Ela BÁRTLOVÁ-BUDDEUSOVÁ (* 23. 3. 1909 Praha, † 28. 12. 1977 Praha)  – herečka; sestra herečky Marie Buddeusové (1897-1978). Uměleckou dráhu začínala jako představitelka dětských rolí v němých filmech Odplata (1920), Dejte se omladit (1922), Mrtví žijí (1922) a Venoušek a Stázička (1922) a v herecké kariéře pokračovala na pražských scénách (Uranie, Švandovo divadlo, Divadlo V. Buriana, Intimní divadlo a Alhambra). Na film. plátně se pak, s výjimkou protektorátního snímku V. Borského Čekanky(1940), objevovala až od 50. let v desítkách epizodních a většinou bezejmenných rolí městských i venkovských žen rozličných profesí a stavů: návštěvnice různých zařízení a účastnice akcí (Kavárna na hlavní třídě, 1953; Komedianti, 1953; Nejlepší člověk, 1954), manželky (Racek má zpoždění, 1950; Rudá záře nad Kladnem, 1955; Osení, 1960), paničky a dámy (Anna proletářka, 1952; Mladá léta, 1952; Kam s ním, 1955; Kde řeky mají slunce, 1961; „Pane, vy jste vdova!“, 1970), servírky (Kohout plaší smrt, 1961; 5 milionů svědků, 1965), prodavačky (Písnička za groš, 1952; Volejte Martina, 1965), ošetřovatelky (První parta, 1959; Místenka bez návratu, 1964), sousedky (Robinsonka, 1956; Taková láska, 1959), správcové (Táto, sežeň štěně, 1964), herečky (Dvanáct, 1964), úřednice (Vražda po našem, 1966) a naposled v roli lehké ženy (Smrt na černo, 1976). Na obrazovce měla jen epizodní roličku v tv. filmu Tchýně(1963).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!