V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GZELA, Ladislav

Ladislav GZELA (* 20. 2. 1907 Čáslav, † 7. 4. 1984 Praha)  – herec. Jeho jevištní začátky jsou spjaty s brněnskými scénami Dětské divadlo (1935–38) a České národní divadlo (1938–40). Okupaci strávil v Beskydském divadle v Novém Jičíně a po válce přešel z Kladenského divadla do Burianova souboru D 48, respektive Armádního uměleckého divadla (1948–55), kde působil až do odchodu na odpočinek. Už jeho první film. role nezaměstnaného muže v sociálním dramatu E. F. Buriana Chceme žít (1949) předznamenala typ postav, jaké až do počátku 80. let vytvořil ve více než padesáti filmech. Nejčastěji se objevoval v epizodních rolích dělníků a řemeslníků (Případ dr. Kováře, 1950; Olověný chléb, 1953; Vlčí jáma, 1957; Vyšší princip, 1960; Pochodně, 1960; Začít znova, 1963), hostinských (Můj přítel Fabián, 1953; Ztracená stopa, 1955; Deváté jméno, 1963), trafikantů (Probuzení, 1959; Atentát, 1964), lesníků (Chlap jako hora, 1960; Pověst o stříbrné jedli, 1973). Vyzkoušel si i různé vojenské hodnosti v historických filmech (Psohlavci, 1955; Ztracenci, 1956; Proti všem, 1957; Bláznova kronika, 1964). Naposledy si zahrál starého muže v komedii V. Chytilové Kalamita (1981). Na obrazovce ho diváci mohli vidět v seriálech Klapzubova jedenáctka (1967) a Hříšní lidé Města pražského (1968–69) a východoněmeckém Hotel Poland und seine Gäste/Hotel Poland a jeho hosté (1991), ale zahrál si také v tv. filmu Žena pro hrdinu (1962) a minisérii Bohemia, můj osud (1981).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!