V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GÜBEL, Ivo

Ivo GÜBEL (* 23. 8. 1921 Praha, † 27. 10. 1988 Praha)  – herec; manžel herečky M. Marešové a otec herce I. Gübela. Za okupace studoval na Státní konzervatoři hudby v Praze (1940–42) a pak hrál v oblastních divadlech (Jihlava a Rychnov nad Kněžnou) a v Praze (Intimní divadlo). Po válce působil již výhradně na pražských scénách: krátce v Malém realistickém divadle, tři sezony v Divadle Satiry, déle setrval v Realistickém divadle (1950–62), kde byl mj. Vocilkou ve Strakonickém dudákovi, a pak až do smrti byl členem Hudebního divadla v Karlíně s výjimkou sezony 1968–69, kdy působil v Divadle E. F. Buriana. Poprvé se ve filmu mihl jako promítač v Krškově psychologickém dramatu Až se vrátíš (1947). Do počátku 70. let vytvořil ve dvacítce filmů epizodní i větší role pestré škály profesí a stavů. Hrál např. nacistické vojáky (Neporažení, 1956; Romeo, Julie a tma, 1959), policisty (Mstitel, 1959; Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky, 1967) i vězně (Panenství a kriminál, 1969), lékaře (A pátý jezdec je Strach, 1964; Maratón, 1968) i pacienta (Znamení Raka, 1966), obhájce (Čintamani & podvodník, 1964), prodavače trpaslíků (Florián, 1961), fiakristu (Zabil jsem Einsteina, pánové, 1969) a šéfredaktora („Čtyři vraždy stačí, drahoušku“, 1970). Jen zřídka se objevil na obrazovce v tv. inscenacích (Chvíle rozhodnutí, 1961; Rekviem za kouzelnou flétnu, 1968), přece jen častěji pak v seriálech (Klapzubova jedenáctka, 1967; Hříšní lidé Města pražského, 1968–69; Pan Tau, 1967–74; Nemocnice na kraji města, 1977; Dnes v jednom domě, 1979; Moje kone vrané, 1980; Malý pitaval z velkého města, 1982; Bambinot, 2004). Byl pedagogicky činný na DAMU.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!