V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GÜBEL, Ivan

Ivan GÜBEL (* 19. 8. 1952 Praha, † 4. 7. 1999 Praha)  – herec; syn herců M. Marešové I. Gübela, bývalý manžel publicistky Michaely Gübelové (* 1955). Po absolvování herectví na DAMU (1974) nastoupil do angažmá v Divadle J. K. Tyla v Plzni. V letech 1989–95 působil na pražských scénách (Divadlo E. F. Buriana, Divadlo Ká). Ve filmu se pro svůj robustní zjev uplatnil nejprve v drobných rolích dělníků (Boty plné vody, 1976; Vražedné pochybnosti, 1978; Figurky ze šmantů, 1987). Jeho nejvýraznějšími film. postavami byli opilý básník v tragikomedii podle Hrabalovy novely Příliš hlučná samota (1995), hromotlucký poručík Kuře v Soukupově trilogii policejních komedií Byl jednou jeden polda (1995, 1997, 1999) a bachař důstojník ve vězeňském dramatu H. Bočana Bumerang (1996) a naposled se na plátně objevil jako průvodčí ve vlaku v dramatu Der Lebnesborn – Pramen života (2000). Objevil se také na obrazovce, zejména v seriálech (Slavné historky zbojnické, 1985; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Život na zámku, 1995; Dům poslední radosti, 1996 a Četnické humoresky, 2000) a ve filmu Johanka z Arku (1999).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!