V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BÁRTL, Pavel

Pavel BÁRTL (* 21. 4. 1935 Praha, † 21. 8. 1964 Praha)herec. Od ukončení hereckých studií na DAMU (1957) působil v oblastních scénách v Hořovicích, Benešově a Příbrami. Poslední angažmá v pražském Divadle Jiřího Wolkera (1963–64) ukončila jeho předčasná smrt. Před kamerou debutoval ve studentském snímku Václava Vorlíčka Direktiva (1955), který je zajímavý dnes spíše obsazením (V. Brodský, J. Werichová, M. Kopecký či J. Bohdalová). V hraném filmu vytvořil vedle epizodních rolí (Romeo, Julie a tma, 1959; Kde řeky mají slunce, 1961; Kuřata na cestách, 1962; Komedie s Klikou, 1964; Atentát, 1964) také několik vedlejších postav: správce státního statku v příběhu K. Kachyni Trápení (1961), nepolapitelný soudruh Kilián v Juráčkově a Schmidtově absurdní grotesce Postava k podpírání (1963), sovětský partyzán Dimitrij Astapov v okupačním dramatu Kadára a Klose Smrt si říká Engelchen (1963) a soudce z lidu Kábrt v Kadárově a Klosově dramatu Obžalovaný (1964). Na obrazovce se objevil v tv. filmu podle povídek A. Branalda Chvíle rozhodnutí (1961).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!