V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GSÖLLHOFER, Alexej

Alexej GSÖLLHOFER (* 27. 11. 1925 Praha, † 8. 10. 2010 Pardubice)  – herec a spisovatel. Lásku k divadlu v něm od malička pěstoval otec, nadšený ochotník a režisér amatérského souboru v pražském Divadle Na slupi, kde malý Alexej začínal v dětských rolích. V patnácti letech hrál v Divadle Míly Melanové. Bývalý student obchodní školy se na počátku okupace stal posluchačem dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze, kterou ale pro uzavření školy nacisty absolvoval až po válce (1947). Po ukončení vojenské služby nastoupil první angažmá v zájezdovém Vesnickém divadle (1949–56). Po jedné sezoně v Městském oblastním divadle Benešov zakotvil natrvalo roku 1957 ve Východočeském divadle v Pardubicích, jehož členem zůstal až do odchodu na odpočinek (1985). Vynikal v komických rolích shakespearovského i konverzačního repertoáru, s kolegou M. Sandhausem vytvořil oblíbenou hereckou dvojici. První a na dlouhou dobu ovšem poslední film. zkušenost mu přinesla anonymní epizodka stavbaře v Machově dramatu s výrobní tematikou Rychlík do Ostravy (1960). Barrandovské ateliéry pak pravidelně navštěvoval až 70. a 80. letech díky malým a jedné středně velké roli ve filmech ze vzdálenější i nedávné minulosti: kunsthistorik Slávek (Horká zima, 1973), vesničan (Tam kde hnízdí čápi, 1975), národně-socialistický poslanec Julius Firt (Vítězný lid, 1977), fotograf/muž s hracími hodinkami (Lásky mezi kapkami deště, 1979), kulometčík u vchodu (Svítalo celou noc, (1980), účetní Just (Hodina života, 1981), strýc Winkler (Kouzelné dobrodružství, 1982), měšťan (Putování Jana Amose, 1983) a odhadce v zastavárně (Záchvěv strachu, 1983). Ač jeho účinkování před kamerou omezovaly jevištní závazky, občas se objevil i na obrazovce v tv. inscenacích (Byly noci májové, 1970; Vlčí halíř, 1975), Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, 1976; Třináctá legenda, 1977) a výjimečně v seriálech (Dobrodružství kriminalistiky, 1989). Dlouhodobě se věnoval literární tvorbě, psal různé prozaické texty zejména detektivních žánrů, zdramatizoval McBainův román Zub za zub. Podle jeho rukopisu románu Skrze koho pohoršení... natočil režisér Petr Schuhoff kriminální film Vím, že jsi vrah… (1971). Je autorem kuchařky Kuchařka starého mládence (1991) a vzpomínkové knihy …a na co jsem nezapomněl (2009).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!