V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GRISSOVÁ, Hana/Anna

Hana/Anna GRISSOVÁ rozená Anna Lubotinská (* 18. 11. 1921 Nitra, † 20. 6. 2001 Košice) slovenská herečka. Začínala v Nitře jako ochotnice a pak členka profesionálního Slovenského lidového divadla (1941–45). První poválečnou sezonu měla angažmá v Prešově, od roku 1946 působila ve Státním divadle v Košicích, zprvu nápověda a od roku 1950 jako členka činohry, které zůstala věrná až do odchodu do penze (1981). V rozmanité skladbě hereckého repertoáru představovaly souvislou linii postavy prostých žen z lidu. Její plebejské herectví jim propůjčovalo bezprostřednost, zemitost a prostořekost, v úlohách matek mnoha odstínů od moudrosti po pasivní odevzdanost. Před kamerou debutovala ve filmu Štvorylka (1955) a vytvořila menší, zato nezapomenutelné žánrové figurky svérázných žen s drobnými charakterovými vadami. Zásluhou režiséra Ladislava Helgeho obohatila i český film, když v jeho závažném politickém dramatu Stud (1967) ztělesnila starší sestru hlavního hrdiny, ovdovělého předsedy ONV Arnošta Pánka (J. Pántik), jemuž vede domácnost. Vedle filmu se těšila zájmu také ze strany televize. Roku 1980 byla jmenována Zasloužilou umělkyní.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!