V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GREŠŠO, Ľudovít

Ľudovít GREŠŠO (* 3. 1. 1916 Zvolen, † 8. 2. 1982 Nitra)  – slovenský herec; otec herce Jána Grešša (* 1952). Z původního povolání úředníka se přes ochotnické začátky (div. kroužky osvětových spolků ve Veliké nad Ipľou, Zvolenu a Banské Bystrici) stal koncem 40. let profesionálním hercem, který prošel oblastními divadly ve Zvolenu (1949–56), Martině (1956–60), Trnavě (1960–65) a Nitře (1965–77). Jeho herectví vycházelo z realistických tradic. Na jevišti i před kamerou, kde debutoval v polovině 50. let, vytvořil bohatou galerii prostých zemitých postav, nejčastěji venkovanů, moudrých a zkušených otců a starců, kterými obohatil též několik českých filmů: starý Havel Milota v Helgeho psychologickém dramatu Stud (1967), stařeček ve sklípku v Sequensově Pokusu o vraždu (1973), sudetský Němec Pleschner v Sequensově dramatu Kronika žhavého léta (1973), dědeček v Pinkavově rodinném snímku Chlapi přece nepláčou (1979), strýc Kozubík v dramatu R. Cvrčka Děti zítřků (1980) a sobeckými dětmi bezohledně vykořisťovaný děda Bartůněk v hořké komedii K. Kachyni Pozor, vizita! (1981). Ze slovenských filmů, v nichž mu většinou připadly drobnější role, zaslouží jmenovat alespoň Lettrichovu adaptaci povídkové předlohy Petra Jilemnického Bratia (1961), kde vytvořil velkou dramatickou postavu starého chalupníka Haviara, otce dvou dospělých synů (J. Vašek a L. Večeřa), které bída v obodobí hospodářské krize hnala jednoho proti druhému až na sám pokraj zločinu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!