V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GREGOR, Martin

Martin GREGOR vl. jm. Guttman (* 14. 11. 1906 Trnava, † 29. 6. 1982 Bratislava)  – slovenský herec a divadelní režisér; manžel tanečnice a herečky Magdy Gregorové (* 1921). Jako vyučený soustružník začínal ve 20. letech v ochotnických souborech v Trnavě. Roku 1932 nastoupil profesionální dráhu v činohře Slovenského národního divadla v Bratislavě. Souběžně s div. praxí si doplňoval herecké vzdělání na Hudební a dramatické akademii v Bratislavě, kterou absolvoval roku 1935. Za války musel z rasových i politických důvodů angažmá přerušit a posléze byl deportován do koncentračních táborů. Po osvobození se na svou domovskou scénu vrátil a působil zde až do smrti (několik let zastával i funkce ředitele a šéfa činohry). Na jevišti začínal jako představitel salonních a komických postav, avšak jeho herectví širokého výrazového rejstříku se smyslem pro psychologickou analýzu se postupně obohacovalo o temnější tóny tragiky, jež pak nejlépe rezonovaly v postavách ruských dramatiků (Bratři Karamazovi, Ivanov, Letní hosté, Idiot, Višňový sad). S filmem začal spolupracovat koncem 40. let, kdy jej P. Bielik obsadil do role lékaře Steinera ve svém dramatu ze SNP Vlčie diery (1948). Dlouho pak zpodobňoval na plátně záporné typy z řad příslušníků inteligence. S českou kinematografií ho poutá trojice postav poznamenaných důsledky nacistické zvůle: obyvatel terezínského ghetta kabaretiér Kurt Gerron v Brynychově okupačním dramatu Transport z ráje (1962), židovský holič Josef Katz z tragikomedie Obchod na korze (1965) a francouzský premiér Édouard Daladier ve Vávrově historické rekonstrukci mnichovských událostí roku 1938 Dny zrady (1973). Mnohem víc příležitostí mu od konce 50. let nabídla televize a rohlas. Jmenován Zasloužilým umělcem (1960), nositel Řádu práce (1966) a laureát Herecké ceny (1967). Režisér Gejza Kendy o něm natočil tv. medailon pod názvem Som herec… (1981).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!