V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GRÄFOVÁ, Zdeňka

Zdeňka GRÄFOVÁ (* 31. 7. 1886 Vrbno nad Lesy, okres Louny, † 22. 8. 1976 Brno)  – herečka; manželka divadelního režiséra Bohuše Stejskala (1896–1955). Vyrůstala v úřednické rodině, dětství prožila v Lounech, Pelhřimově a Příbramy, kde začínala ochotničit. Jako žačka Dramatické školy K. Želenského působila v letech 1907–13 u kočovných divadelních společností (J. E. Sedláček, J. Tuttr, F. Lešanský, A. Frýda), pak byla v angažmá v pražské Uranii (1913–19) a nakonec se její domovskou scénou stalo na více než 40 let Národní divadlo v Brně (1919–60). Její emocionální herectví směřovalo k pronikavé psychologické analýze postav od lyricky pasivních hrdinek až k vášnivým a nespoutaným ženám. Později se přehrála do „starých“ rolí žen z lidu i ušlechtilých dam. Film její herecké schopnosti využil pouze ojediněle a až ve zralém věku. Na plátně se uvedla tragickou postavou nešťastné matky Rezkové, jejíž manžel (V. Vydra) přivedl rodinu na mizinu a malou dcerku do dětského domova, ve Vančurově sociálním dramatu Na sluneční straně (1933). Zaujala rovněž svou druhou film. úlohou, manželky aktuára Roubínka (J. Plachta), ve Vávrově adaptaci Jiráskovy novely Filosofská historie (1937). Třetí a zároveň poslední návrat před kameru učinila na sklonku života postavou babičky Krnáčové ve slov. filmu Štefana Uhra Veľká noc a veľký deň (1974). Její kultivovaný hlasový projev se hojně uplatnil v rozhlase a uměleckém přednesu, její monology s K. Högerem ze Strinbergovy Hry snů vyšly na gramofonové desce Dějiny českého divadlo (1971). Významná byla rovněž její pedagogická činnost na brněnské konzervatoři (1926–48) a od roku 1948 na JAMU. Laureátka Státní ceny za dramatické umění (1929), nositelka Řádu práce (1953) a titulu Zasloužilá umělkyně (1954).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!