V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GOTTWALD, Jakub

Jakub GOTTWALD (* 18. 10. 1984 Brno)herec. Už na základní škole se věnoval recitaci a chodil do dramatických kroužků. Poté si zvolil brněnskou Konzervatoř, po jejímž ukončení zavšil vzdělání na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU (2004–09). Mimo inscenací ve studentském Disku zkoušel různé stylové a žánrové div. polohy na jevištích A Studia Rubín, La Fabriky (představení souboru Skutr Malá smrt) i Národního divadle v Praze (mluvená role Pricipála v hudebně-dramatickém díle Bohuslava Martinů Hry o Marii). První příležitost před kamerou měl v tv. pohádce O uloupené divožence (2007) režiséra Milana Cieslara, který ho učinil i mužským protagonistou film. pohádky Dešťová víla (2010), kde byl synem statkáře Lakoty (M. Donutil) Ondry, jehož milá (Vica Kerekes) zachrání svou láskou k němu vesnici od strádání. Zahrál si i ve školním filmu FAMU Život má chuť zápasu (2007) a v tv. seriálech Comeback (2008) a Ordinace v růžové zahradě 2 (2008–09), kde upoutal jeho blonďatý medik Kryštof Dyk. Uplatňuje se také v dabingu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!