V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GOTTLIEB, Oscar/Pavel Oskar

Oscar/Pavel Oskar GOTTLIEB (* 9. 2. 1942 Praha)konferenciér, diskžokej a publicista. Předtím než absolvoval obchodní školu (1958), zpíval v Pražském dětském sboru. V polovině 60. let se stal naším prvním profesionálním diskžokejem a spíkrem v oblasti populární hudby (spolupracoval s různými skupinami, interprety, hudebními kluby a festivaly). V rozhlase dodnes uvádí vlastní písničkové pořady. Objevil se v několika hraných filmech, a to nejen jako konferenciér (Smrt si vybírá, 1972; Romance za korunu, 1975), ale i v dramatických rolích padouchů (Buldoci a třešně, 1981; Z pekla štěstí, 1999), anebo členů pěveckých či hudebních sborů (Jára Cimrman, ležící, spící, 1983; Chobotnice ze II. patra, 1986). Byl ale i prodavačem (Matěji, proč tě holky nechtějí?, 1981), klavíristou (Zastihla mne noc, 1985), vekslákem (Antonyho šance, 1986), v česko-francouzském koprodukčním filmu Poslední motýl (1990) byl židovským četníkem. Ojediněl také daboval. Většině divákům ale utkvěl v paměti postavou vousatého barového kapelníka a klávesisty Bedřicha, který využije textařské schopnosti poeticky založeného studenta medicíny (P. Kříž), v komedii D. Kleina Jak básníci přicházejí o iluze (1984).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!