V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GORAL, Ladislav

Ladislav GORAL (* 18. 11. 1939 Ihráč, okres Žiar nad Hronom)  – romista a příležitostný herec. Pochází z rodiny kováře a jeho matku zastřelili němečtí nacisté. Od roku 1957 žije v Praze, kde vystudoval indologii a romistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od počátku 90. let pracoval dlouhou dobu jako poradce pro otázky menšin na Úřadu vlády a nyní působí mj. v Centru politických analýz. Občanská angažovanost ve prospěch romské komunity jej přivedla k založení občanského sdružení R-Mosty. Kromě organizačních schopností projevuje také umělecké vlohy. Zpívá v cimbálových kapelách (hlavně ve skupině Jožky Feča), konferuje na romských festivalech ve Strážnici a v Rožnově pod Radhoštěm a uplatňuje se též herecky. Dílčí role vytvořil v řadě filmů, kde představoval hlavně Rómy, když debutoval jako klient Laco Demeter v Jirešově detektivní moralitě Causa Králík (1979). Dále byl cikán Hlaváč (Od vraždy jenom krok ke lži, 1982), Baláž (Radikální řez, 1983), příbuzný Cardy (Skalpel, prosím, 1985), muzikant (Tísňové volání, 1985), dělník (Noc smaragdového meče, 1985), cikán (Kdo se bojí, utíká, 1986), cikánský vekslák (Bony a klid, 1987), Ďuro, předák stavební party (Nemocný bílý slon, 1989), cikán ve vlaku (Silnější než já, 1990) a zatím naposled jako Kováč ve Wlodarczykově milostném příběhu Indián a sestřička (2006). Účinkoval také na obrazovce v seriálech (Doktor na vejminku, 1982–83; Druhý dech, 1989 a Přítelkyně z domu smutku, 1993) a v tv. pohádce Dilino a čert (2009), kde byl i poradcem.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!