V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GLEICH, Jaroslav

Jaroslav GLEICH (* 19. 3. 1900 Hodonín, † 28. 9. 1976 Praha)  – operní pěvec-tenorista a herec; manžel tanečnice Marie Hoyerové-Gleichové (1908–1973). Po studiu farmacie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1920–22) pracoval ve vlastní lékárně. Jako mimořádný posluchač studoval zpěv na Státní konzervatoři v Praze (1925–28) a soukromě u H. Vávry a F. Carpiho Bavagnoliho v Itálii, byl externím členem opery Národního divadla v Praze (1927–62), kde se uplatnil jako interpret lyrických i komických, později především dramatických postav. Věnoval se i koncertní činnosti, a to nejen doma,ale i v zahraničí. Filmaři zúročili jeho herecké a pěvecké schopnosti pouze čtyřikrát: titulní role v Kodíčkově adaptaci Čapkovy hry Loupežník (1931); Vašek ve film. adaptaci Smetanovy opery Prodaná nevěsta (1933) S. Innemanna, bankéř Radota v komedii V. Slavínského Pokušení paní Antonie (1934) a zpěvák v Innemannově přepisu Tylovy div. komedie Švanda dudák (1937). I když roku 1962 odešel do penze, hostoval ještě v Národním divadle (naposled ve Verdiho opeře Maškarní ples roku 1968) a útržky vzpomínek publikoval v novinách (Lidová demokracie) a půsbil i jako pedagog. Roku 1966 byl jmenován Zasloužilým umělcem.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!