V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GEROVÁ, Eva

Eva GEROVÁ vl. jm. Branbergerová (* 4. 3. 1920 Praha)  – herečka a knihovnice; dcera hudebního vědce a organizátora Jana Branbergera (1877–1952) a pěvkyně Doubravky Branbergerové (1885–1945). Od sedmi let účinkovala v představeních pražských konzervatoristů. Studovala anglické gymnázium a z kvarty přešla roku 1936 do druhého ročníku dramatického oddělení na pražské Státní konzervatoři. Při přijímacích zkouškách na konzervatoř si jí povšiml film. režisér O. Kmínek, který ji hned obsadil do hlavní role studentky Emy Pohlové ve svém melodramatu Manželství na úvěr (1936). Během tříleté film. kariéry, kterou ukončila roku 1939 po sňatku s policejním lékařem MUDr. Jaroslavem Šanovcem, získala popularitu díky postavám milých a temperamentních dívek s výraznýma očima. V jedenácti nenáročných filmech ztělesnila buď dcery ústřední manželské dvojice (Harmonika, 1937; Kariéra matky Lízalky, 1937; Otec Kondelík a ženich Vejvara, 1937), snoubenky a novomanželky (Pán a sluha, 1938; Svatební cesta, 1938; Jarka a Věra, 1938). S film. publikem se definitivně rozloučila titulní úlohou Stázičky Vaňousové, kterou hrála po boku V. Ferbasové v komedii Č. Šlégla Venoušek a Stázička (1939). V několika filmech uplatnila i pěvecké vlohy. Po válce krátce studovala na FF UK, pak knihovnickou nástavbu a životní poslání poté našla jako knihovnice Divadelního a filmového oddělení Mětské knihovny v Praze (do roku 1993).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!