V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GAZDÍKOVÁ, Jana

Jana GAZDÍKOVÁ provdaná Chytilová (* 14. 9. 1943 Otrokovice)  – herečka. Po ukončení hereckých studií na JAMU (1965) nastoupila do Slováckého divadla v Uherském Hradišti a od roku 1967 je členkou brněnského Divadla bratří Mrštíků, respektive Městského divadla. Práci před film. kamerou si vyzkoušela pouze několikrát, když debutovala epizodou dívky na služebně VB v detektivce Jeden z nich je vrah (1970), poté ztvárnila v několika gottwaldovských dětských filmech role učitelek: Malý velký hokejista (1982), Výbuch bude v pět (1984) i zatím naposled na film. plátně v Růžičkově snímku Správná trefa (1987). O mnoho více prostoru ji tak dala obrazovka, když poprvé ji zachytila kamera při záznamu div. představení Lumpacivagabundus (1956), a to jak v inscenacích a tv. filmech (Růženko, spíte sama?, 1970; Stříbrná šestka, 1971; Tím hůř, když padnou, 1972; Náš táta Bezlíček, 1973; Mami, já chci bratříčka, 1974; Případ hodného vedoucího, 1977; Červená knihovna, 1991; Sedmero krkavců, 1993; Noční stráž, 1994; Domina, 2009) i k seriálech (Slovácko sa nesúdí, 1974; Ve službách zákona, 1983).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!