V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GASNÁRKOVÁ, Alexandra

Alexandra GASNÁRKOVÁ (* 5. 8. 1945 Uherské Hradiště)herečka. Absolvovala herectví na JAMU (1971) a byla dlouholetou členkou Státního divadla v Ostravě. Ve filmu se objevila pouze čtyřikrát, nejprve jako studentka Štěpánka Havlíková v Pinkavově komedii Neobyčejná třída (1964) a po odmlce jako vedoucí prodejny v krimi D. Kleina Město nic neví (1975) a poté jako sekrtetářka v dramatu J. Kačera Město mé naděje (1978). Na film. plátně naposled se objevila v úloze zavražděné Kateřiny Markové v Schulhoffově kriminálním příběhu Diagnóza smrti (1979). Poté už jí dala šanci jen tv. obrazovka v seriálech Postel s nebesy (1980) a Arrowsmith (1997) a inscenacích (Balíček, 1979; A od té chvíle si říkáme kolektiv – z cyklu Bakaláři, 1980; Ohlašovna požáru, 1981; Poslední adresa neznámá, 1982; Préférence, 1987; Pacholátko, 1991). Zatím naposled ji kamera zachytila v záznamu div. představení Portugálie (2003).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!