V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GARGULA, Milan

Milan GARGULA (* 20. 5. 1946 Ostrava)  – herec. Vystudoval DAMU a koncem 80. let působil v pražském Divadle u Jindřišské věže. Na film. plátně debutoval jako jeden z družstevníků, když předsedu JZD vykreslil pozdější bavič J. Krampol (Tam, kde hnízdí čápi, 1975). Poté ho čekaly drobné role: muž na mejdanu (Faunovo velmi pozdní odpoledne, 1983), psychiatra Kloučka (Přátelé bermudského trojúhelníku, 1987) a zatím naposled se objevil jako starožitník v dramatu Perníková věž (2002). Od 90. let se hojně uplatňuje v zahraničních film. i tv. produkcích (Harrisonovy květy/Harrison’s Flowers, 2000; Kletba bratří Grimmů/The Grimm Brothers, 2005). Na obrazovce si vedle seriálu Mladý Indiana Jones (1992) a jeho pokračování zahrál v tv. filmech Rosa alchemica (1997) i koprodukčním Vzkříšení (2001).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!