V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GAJEROVÁ, Naděžda

Naděžda GAJEROVÁ rozená Mauerová (* 11. 3. 1928 Brno)herečka, spisovatelka a libretistka; manželka režiséra Václava Gajera (1923–1998) a hudebního skladatele Miloše Vacka (* 1928), matka herečky V. Gajerové. Absolvovala školu pro ženská povolání. Již od dětství hrála v brněnském Státním divadla v představeních pro děti. Po osvobození přijala angažmá v brněnském Svobodném divadle (1945–47) a rok studovala herectví na brněnské Konzervatoři, kterou kvůli filmování nedokončila. K jevištní práci se vrátila jako členka Divadelní skupiny ČSM v Praze (1950–53) a v roce 1954 posílila nově zformovaný soubor libeňského Divadla S. K. Neumanna (Růměna v Hadrianovi z Hadrů, Nina Zarečná v Rackovi, Kateřina v Pohledu z mostu). Od roku 1959 byla členkou činohry Národního divadla (Kordelie v Králi Learovi, Hanička v Lucerně, Mariana v Tartuffovi, Ilona v Kočičí hře, Bušková v Našich furiantech), které roku 1988 opustila, aby se cele věnovala literatuře. Její melodický hlas, živelný temperament, ženský půvab a citová opravdovost ji zpočátku předurčovaly ke zpodobňování naivních dívčích postav, které posléze vystřídaly zralé ženské typy, v nichž dokázala spojit kultivovaný lyrismus s ostrou dramatickou charakteristikou. Před kamerou debutovala (ještě pod dívčím jménem) rolí Hudcovy starší dcery Růženy ve Steklého adaptaci románu Marie Majerové Siréna (1947). Následovaly úlohy děvčat a mladých žen (Ještě svatba nebyla…, 1954; Neporažení, 1956; Páté oddělení, 1960; Vyšší princip, 1960), které uzavřela postavou ženy surového sedláka Vařeky (V. Müller) a matky dvanáctiletého hrdiny (Z. Lstibůrek) ve venkovské poemě K. Kachyni z konce 2. světové války Ať žije republika (1965). Řadu postav v klasickém repertoáru a pohádkách vytvořila v rozhlase. Od 70. let se objevovovala už jen sporadicky v televizi, a to zejména v tv. inscenacích či záznamech div. her (Poprask na laguně, 1966; Sto dukátů za Juana, 1971; Pohádka mého života, 1981; Kočičí hra, 1982; Naši furianti, 1983). Je autorkou několika prozaických knih (Děvčátko s koťaty, 1979; Herci, 1987; Má smečka, 1994; Komediantské střípky, 1999; Únos Kašpárka, 1999; Co vyprávěl čtverák, 1999), básnické sbírky Žena (2000), div. grotesky Zázrak aneb Sedm divů socialismu (2002) a libret k několika operám M. Vacka. Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1997).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!