V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GABRIELOVÁ, Věra

Věra GABRIELOVÁ (* 21. 1 1919 Praha-Strašnice, † 12. 12. 2002 Praha)  – fotografka a filmová herečka; manželka architekta Jaroslava Fragnera (1898–1967), matka historika architektury Benjamina Fragnera (* 1945). Studovala reálné gymnázium a pak s úspěchem absolvovala fotografické oddělení státní grafické školy v Praze. Účast ve film. konkursu jí vynesla roli sextánky Marty, jejímž milým je nadaný oktaván (A. Novotný), ve Vančurově a Innemannově dramatu Před maturitou (1932). O film se sice dál zajímala, ale mnohem víc ji lákalo divadlo, proto se stala členkou studentského dramatického souboru. Do film. ateliérů se tak vrátila až o šest let později, když hledal M. Frič nové studentské typy pro komedii Škola základ života (1938). Opět uspěla, neboť zjevem něžné brunetky a temperamentem nejlépe vyhovovala režisérově představě o septimánce Máně Hájkové, za níž marně dolejzá šplhoun Krhounek (F. Filipovský), když její srdce hoří pro chudého, ale atleticky zdatného Jindru Benetku (A. Novotný). S filmováním se definitivně rozloučila stěžejní rolí snoubenky Lidušky, o jejímž otci-sedláku Vávrovi (F. Kreuzmann) vyjde najevo po dvaceti letech bolestná pravda, ve Slavíčkově dramatu Soud boží (1938).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!