V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

GABRIELOVÁ, Anka/Anna

Anka/Anna GABRIELOVÁ vl. jm. Hana Hähnelová, provdaná Nádvorníková (* 9. 8. 1914 Praha, † 27. 9. 1996 Praha)herečka. Jako šestileté holčičky si jí povšiml v jednom vihohradském parku, kde si hrála, film. výrobce Robert Šlemr (manžel herečky R. Šlemrové), který v ní nalezl představitelku dcerky titulní hrdinky (R. Šlemrová) pro němý film V. Majera Manželé paní Mileny (1921). Tato malá dětská role se stala předznamenáním její umělecké dráhy, která vedla po absolvování herectví na Státní konzervatoři v Praze (1937) do angažmá v Jihočeském národním divadle v Českých Budějovicích (1937–39). Pak se vrátila do Prahy, kde vedle hostování v Národním divadle (Jak se vám to líbí) a Divadle Vlasty Buriana byla členkou Městského divadla na Královských Vinohradech (1939–48). S jevištěm se rozloučila v souboru Pražské estrády (1948–58). Do film. ateliérů se vrátila až na prahu dospělosti v různých větších i epizodních rolích studentek (Před maturitou, 1932; Sextánka, 1936; Jarčin profesor, 1937) a komorných (Lucerna, 1938; Cech panen kutnohorských, 1938; Turbina, 1941; Čtrnáctý u stolu, 1943). Jako brunetka atraktivního zjevu a neskrývaného temperamentu ztvárňovala výhradně městské typy atraktivních mladých žen, ať už počestných – dcera gremiálního rady Heda v Lamačově komedii s V. Burianem U pokladny stál… (1939) – nebo s pochybnou pověstí: animírka Soňa v Čápově melodramatu Noční motýl (1941) a prostitutka v detektivce M. Friče 13. revír (1946). Poválečná kinematografie jí nabídla už jen několik epizodek matek (Zelená knížka, 1948; Vina Vladimíra Olmera, 1956; Svatá hříšnice, 1970), manželek (Mladá léta, 1952; Kde alibi nestačí, 1961) a anonymních žen v pozadí (Anna proletářka, 1952; Zlatý pavouk, 1956; Florenc 13,30, 1957). Naposled se na film. plátně objevila jako matka nevěsty v přepisu Langrovy hry Obrácení Fredyše Pištory (Svatá hříšnice, 1970) ve Steklého režii a K. Kachyňa  jí svěřil roli Kateřiny M. v životopisném snímku o Alexandru Dumasovi Tajemství velkého vypravěče (1971). Po provdání užívala jméno Gabrielová-Nádvorníková.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!