V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FURKOVÁ, Zita

Zita FURKOVÁ provdaná Veselá (* 6. 3. 1940 Hradiště pod Vrátnom, okres Senica)  – slovenská herečka a divadelní režisérka. Po absolvování studia herectví na VŠMU (1962) strávila několik sezon na oblastních scénách ve Zvolenu, Trnavě a Nitře. Roku 1966 zakotvila natrvalo v Bratislavě, kde byla mj. členkou činoherního souboru Divadelního studia (1968–71) a Nové scény (1971–90). Stála u zrodu Divadla Astorka Korzo 90, je majitelkou dabingových studií (Atiz a Artefakt) a videostudia Artkrea. Vyhranila se jako výrazná charakterní herečka, která naturelem inklinovala k tragikomedii. Od počátku 60. let hrála menší i hlavní role ve slov. filmech (Výlet po Dunaji, 1962; Zločin slečny Bacilpýšky, 1970; Pavilón šeliem, 1982) a dvakrát si ji vybral český režisér D. Kleina do role manželek, jež vytvořila po boku P. Čepka (Kdo se bojí, utíká, 1986) a P. Zedníčka (Vážení přátelé, ano, 1989). Své účinkování na film. plátně zakončila jako funkcionářka ve skvělé Jakubiskově férii Sedím na koňári a je mi dobre (1989). Pohled na její tvorbu a život přináší Zuzana Bakošová-Hlavenková v knize Zita Furková: smiech a plač – stopy v prachu hereckých dní (1999).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!