V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FUCHSOVÁ, Žaneta

Žaneta FUCHSOVÁ provdaná 1. Bukovská, 2. Tomášková (* 31. 3. 1972 Praha)  – dětská herečka. Už jako pětiletá svou milou drzostí okouzlila porotu v konkursu na dětský film Oty Kovala Kočičí princ (1978), kam ji otec z legrace přihlásil. Uspěla a její hlavní role dcerky zámeckého správce Terezky, která s bratrem (Pavel Hachle) podnikne cestu do pohádky, odstartovala její úspěšnou desetiletou dráhu dětské herečky ve filmu (Jak rodí chlap, 1979; Housata, 1979; Julek, 1979; Kaňka do pohádky, 1981) a v televizi, kde zvládla i dramaticky náročnější role ve filmu K. Kachyni Počítání oveček (1981) a seriálech Bambinot (1984) a Vlak dětství a naděje (1985). Pro diváky však zůstane především pihovatou, fantazií překypující, bezelstně hravou a roztomile rošťáckou hrdinkou pohádkových komediích Oty Hofmana a Jindřicha Poláka, ve kterých prožívá nejroztodivnější dobrodružství s kouzelnými plastelínovými bytůstkami nadpřirozených schopností (Lucie, postrach ulice, 1984; …a zase ta Lucie!, 1984; Chobotnice z II. patra, 1986; Veselé vánoce přejí chobotnice, 1986). Po základní škole chtěla jít na zdravotní školu, ale nakonec se neúspěšně hlásila na Státní konzervatoř. Vystudovala tedy Střední ekonomickou školu a nastoupila jako sekretářka ve Zmožkově hudebním vydavatelství Carmen. Poté vystřídala různé účetnické posty, ale podvědomě tíhla k filmu. Vyzkoušela si práci v castingové firmě a pak se stala asistentkou režie a pomocnou režisérkou různých tv. produkcí, mj. francouzský cyklus o komisaři Maigretovi a seriál Rodinná pouta (2004–06), kde si zahrála duševně narušenou asistentku ředitele ve firmě Rubešových.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!