V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FRIMLOVÁ, Alena

Alena FRIMLOVÁ rozená Růžková (* 26. 9. 1906 Tábor, † 8. 10. 1988 Praha)operetní subreta a příležitostná film. herečka. Maturovala na akademickém gymnáziu Na Příkopech v Praze a soukromě se školila čtyři roky ve zpěvu u profesorů Carla Emericha (1890–1942) a Jana Hilberta Vávry (1888–1950). Studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zanechala po čtyřech semestrech, aby se věnovala výhradně umělecké kariéře, kterou zahájila roku 1929 na jevišti pražského Tylova divadla v Nuslích. Jako představitelka mondénních operetních slavných žen bavila obecenstvo smíchovské Arény (1930–33), Velké operety (1933–36), Městského divadla Plzeň (1936–44) a Nového divadla (1944). Po válce působila na oblastních scénách v Kladně (1946–47) a Teplicích (1947–56), aby nakonec svou činnost završila v pražském Rokoku (1957 až 1962). První kroky před kamerou učinila v Innemannem zfilmované operetě U svatého Antoníčka (1933), kde si zopakovala opět po boku J. Pospíšila svou úspěšnou jevištní úlohu půvabné americké milionářky Heleny Atkinsonové. Také ostatními předválečnými postavami na plátně víceméně kopírovala své div. hrdinky, ať už se jednalo o žárlivou milenku Věru Madenovou v melodramatu S. Innemanna Hudba srdcí (1934), polskou baletky Wandu Kwasinskou v hudební komedii K. Lamače Polská krev (1934), subretu Marcelu ve sportovní komedii V. Binovce Naše jedenáctka. (1936), zpěvačku v Bal Musette opět v komedii V. Binovce Ze všech jediná (1937) či milenku majitele herny v detektivní komedii M. Friče Krok do tmy (1938). Ve znárodněné kinematografii zanechala již jen nepatrnou stopu v podobě epizodek mlékařky (Nikdo se nebude smát, 1965), matrikářky (Dívka s třemi velbloudy, 1967) a blondýny (Skřivánci na niti, 1969). Po odmlce se na film. plátně objevila v komediích Což takhle dát si špenát (1977) a Poprask na silnici E 4 (1979) a naposled jako rekvizitářka Božka ve Steklého dramatu Každému jeho nebe (1982). Na tv. obrazovce se objevila v pohádkách: Nezbedná pohádka (1976), Švec Janek v pohádkové zemi (1979) a O chudém královstvíčku (1979).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!