V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FRIČOVÁ, Marta

Marta FRIČOVÁ (* 10. 12. 1914 Praha, † 7. 10. 1993 Praha)herečka a tanečnice; dcera herečky S. Marwille, sestra Evy Fričové (nar. 1926; od roku 1928 přijaly obě příjmení svého otčíma). Od pěti let se objevovala pod jménem Martička Marwille po boku své matky v němých filmech. Hrála nejen holčičky (Sivooký démon, 1919; Bogra, 1919; Román boxera, 1921; Poslední radost, 1921), ale i postavy chlapecké (Černí myslivci, 1921; Adam a Eva, 1922) a pohádkové (Noc tříkrálová, 1922). Zvukový film ji představil už jako Martu Fričovou v komediích V. Slavínského Žabec (1939) a Poznej svého muže (1940). Ve druhé z nich vytvořila hlavní roli velkostatkářovy dcery Helenky, provdané za sňatkového podvodníka (R. Schránil), který se oženil na zpronevěřené doklady svého pána (J. Pivec). Půvabnou zamilovanou hrdinku, bojující o svou lásku, ztělesnila v postavě hraběnčiny schovanky Aninky Dražické v historické komedii M. Friče Počestné paní pardubické (1944). Ve znárodněné kinematografii se dočkala už jen tří menších rolí znovu od M. Friče: francouzská sekretářka (Zocelení, 1950), Lomikarova dcera Barbora (Psohlavci, 1954) a tlumočnice (Dnes naposled, 1958). Většího hereckého uplatnění dosáhla na jevišti, kde ve druhé polovině 30. let působila v Divadle Vlasty Buriana a za okupace prošla Intimním divadlem a Novým divadlem. Po osvobození byla krátce členkou Divadla kolektivní tvorby. Kromě herecké praxe zřídila a vedla taneční a rytmickou školu na Karlově náměstí v Praze.

 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!