V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FRIČ, Antonín

Antonín FRIČ (* 10. 3. 1886 Praha, † 5. 4. 1956 Praha)  – fotograf a herec. Po vyučení v Langhansově fotografickém závodě pracoval deset let až do 1. světové války v zahraničí, především jako kolorista v Paříži (u firmy Pathé) a jako malíř pozadí a aranžér v Německu, Belgii a Holandsku. Když se vrátil z fronty 1. světové války, upoutal jeho pozornost film, kde začínal v laboratořích společnosti Excelsiorfilm (1920) jako laborant a herec. Brzy se však v ateliérech prosadil jako fotograf, ale kreslil též reklamy, úvodní titulky filmů a plakáty pro kina (podílel se na dvou stovkách filmů). Při těchto svých profesích hrál drobné role ve čtrnácti němých a devatenácti zvukových filmech. Zpravidla se jednalo o drobné figurky rozličných profesí a stavů: rychtář (Červená Karkulka, 1920), krejčí (Vdavky Nanynky Kulichovy, 1925), stárek (Z českých mlýnů, 1925; Starý hřích, 1929), kuchař (Šest mušketýrů, 1925), prodavač (Do panského stavu, 1925), strážník (Falešná kočička, 1926; Srdce v celofánu, 1939), lékař (Černé oči, proč pláčete…?, 1930; Třetí rota, 1931), ostrostřelec (Anton Špelec, ostrostřelec, 1932), vrátný v rozhlase (Hej-Rup!, 1934), starosta (Děti velké lásky, 1936), hostinský (Hvězda poslední štace, 1939), pacient (Zlatý člověk, 1939) a fotograf (Načeradec, král kibiců, 1932; Pelikán má alibi, 1940). Ve znárodněné kinematografii se na plátně objevil už pouze jednou jako sedlák v Čápově příběhu Muzikant (1947). Pro obor reklamních fotografií se později specializoval ve vlastním moderním podniku v Karlíně (1932).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!