V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FRESLOVÁ, Libuše

Libuše FRESLOVÁ provdaná Veverková (* 27. 6. 1898 Praha, † 20. 8. 1982 Praha)  – herečka; manželka herce L. Veverky. Jako žačka L. Dostalové začínala roku 1917 u div. společnosti Havlíček-Konětopský, pak prošla angažmá v Městském divadle v Ostravě (1917–18), Městském divadle v Plzni (1918–23) a od roku 1923 až do svého odchodu do důchodu (1959) byla celých 36 let členkou Městského divadla na Královských Vinohradech, respektive Ústředního divadla čs. armády, kde se nejprve uplatnila jako interpretka sentimentálních milovnic, později hlubších charakterních rolí (Žebrácká opera, Léto, Legenda o lásce, Don Carlos). Filmový křest absolvovala rolí dcery majitelky sklárny (M. Májová) v němém snímku F. Hlavatého Román hloupého Honzy (1926). Podruhé před kamerou stanula už ve zvukovém filmu, v úloze manželky bankéře Rosenštoka (H. Haas) v Kodíčkově komedii Obrácení Ferdyše Pištory (1931). Později si zahrála menší role: dozorkyně (Dvaasedmdesátka, 1948), majitelku domu ve Vávrově přepisu Drdovy povídky Němá barikáda (1949), kněžnu Windischgraetzovou (Revoluční rok 1848, 1949), paní Schilingerovou ve Vlčí jámě (1957), další šlechtičnu, paní z Bíliny v Poslední růže od Casanovy (1966) a naposled matku v hořké komedii E. Schorma Farářův konec (1968).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!