V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FREJKOVÁ, Hana

Hana FREJKOVÁ rozená Hannah Elisabeth (* 17. 1. 1945 Londýn)herečka a zpěvačka;dcera herečky A. Frejkové popraveného národohospodáře a politického činitele Ludvíka Frejky (1904–1952). Po maturitě začínala jako elévka v Městském divadle Most a po absolvování hereckých studií na JAMU (1967) byla členkou Divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech (1967–70), pražského divadélka Maringotka (1970–72) a Divadla Jaroslava Průchy v Kladně – Mladé Boleslavi (1974–86). Pak jako herečka ve svobodném povolání účinkovala mj. ve Volném spojení režisérů a nyní hostuje v řadě divadel (mj. v pražském Divadle v Dlouhé). Dlouhodobě se věnuje zpěvu tradičních židovských písni ve spolupráci s různými hudebními seskupeními (vydala písňová CD Prager Tandlmarkt a Diregelt). Před kamerou se díky jazykovým znalostem uplatnila daleko víc v zahraničních produkcích než v českém filmu, kde hrála zatím jen epizodky sousedek, manželek, tetiček či uklízeček v titulech odlišných žánrů a námětů, které natočili režiséři nejrůnějších generací: Jan Schmidt (Vracenky, 1990), Jiří Svoboda (Jen o rodinných záležitostech, 1990), J. Herz (Císařovy nové šaty, 1994), Vladimír Michálek (Zapomenuté světlo, 1996), K. Kachyňa (Hanele, 1999) a Karel Janák (Snowboarďáci, 2004). Velmi příležitostně ji herecky využívají tuzemské televize v inscenacích (Sama uprostřed noci, 1989; Nebe, peklo, ráj, 1991), pohádkách (Nevěsta pro Paddyho, 1999; Křišťálek meč, 2007) a seriálech (Prima sezona, 1994; 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem, 2005; Snowborďáci, 2005; To nevymyslíš!, 2006). Zato díky jazykové výbavě často točí se zahraničními film. i tv. štáby, které natáčí u nás (mj. Matka Kuráž, 1995; Hitler: vzestup zla, 2003; Letopisy Narnie: Princ Kaspian, 2008). O pohnutých osudech své rodiny podala svědectví v knize Divný kořeny (2007).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!