V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FREJKOVÁ, Alžběta/Eliška

Alžběta/Eliška FREJKOVÁ rozená Elisabeth Warnholtz (* 3. 10. 1907  Hamburk, Německo, † 3. 8. 1990 Praha)herečka; manželka komunisty popraveného národohospodáře a politického činitele Ludvíka Frejky (1904–1952) a matka herečky H. Frejkové. Pocházela z rodiny obchodníka. Po maturitě (1927) na gymnáziu v Essenu se herecky školila u Ilke Grüningové v Berlíně, kde své vzdělání zakončila v roce 1929 získáním Reinhardtovy ceny. Začínala v Německém divadle v Praze (1929–35) a za války rodina odešla do emigrace a byla hlasatelkou BBC v Londýně. K soustavnější div. činnosti se mohla vrátit až v 60. letech jako dramaturgyně Městských divadel pražských a režisérka divadélka Maringotka. Nevelký otisk v české kinematografii zanechala pouze v drobných postavách, ale zato u špičkových režisérů: svědkyně ve zfilmování dvou povídek Karla Čapka Čintamani & podvodník (1964), staré Němky ve Vláčilově přepisu Körnerovy novely Adelheid (1969) a nacistické dozorkyně Sternetzské v Jirešově válečném dramatu …a pozdravuji vlaštovky (1972). Zahrála si také ve studentském filmu FAMU V. Drhy Ceremonial (1966) a na obrazovce v tv. filmu Chvojka(1970).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!