V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FREJ ml., Ladislav

Ladislav FREJ ml. (* 8. 10. 1973 Praha)herec; syn herců L. Freje  V. Galatíkové, bratr herečky Kristýny Frejové (* 1971). Ještě než absolvoval katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU (1998), pohostinsky hrál v Dejvickém divadle, kde roku 1996 nastoupil do svého prvního profesionálního angažmá (Revizor, Pazour, Můj život se psy), které ukončil roku 2000. Se studenty FAMU, kteří založili společenský oddíl STEREO, připravil k výročí listopadu 89 v divadle Archa jednorázové happeningové představení Balkóny (1995), v němž si zahrál hlavní roli zamilovaného studenta-revolucionáře. Diváci v kinech ho zatím poznali jako mužského protagonistu – studenta Davida hledajícího se svou dívkou (A. Elsnerová) v obilném poli tajemné kruhy – úvodní povídky Co chytneš v žitě ze stejnojmenného triptychu (1998) režiséra Romana Vávry. Pak si zahrál v Bařinově studentském filmu Debut (1999). Na tv. obrazovce se objevil ve snímcích Eine kleine Jazzmusik (1996), Iguo-Igua (2002), pohádce Kouzelný šíp (1998) a v seriálech Přešlapy (2009), ale hlavně v Nemocnici na kraji města – Nové osudy (2008), kde si zahrál po nboku otce.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!