V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FRANC, Leopold

Leopold FRANC (* 14. 6. 1929 Třebíč, † 5. 5. 2004 Brno)  – herec. Absolvoval herectví na JAMU (1950–53) a jevištní průpravu získal na oblastních scénách v Jihlavě a Olomouci a v pražském Divadle E. F. Buriana. Roku 1962 přijal angažmá ve Státním divadle v Brně, jemuž zůstal věrný až do odchodu do důchodu (1991). Mezitím také spolupracoval se Satirickým divadlem Večerní Brno (1986–89). Jeho jedinými rolemi ve filmu byly vedlejší postavy řidiče na stavbě přehrady Provazníka v psychologickém snímku J. Menzela Kdo hledá zlaté dno (1974) a otce hlavního hrdiny (V. Brodský) v komedii V. Drhy Dneska přišel nový kluk (1981). Více prostoru mu tak dala obrazovka, zejména brněnské studio ČST v záznamech div. představení (Zmoudření dona Quijota, 1963, Nebožtík Nasredin, 1964), pohádkách (Sazička pro štěstí, 1982; O chytrém šachovi, 1983; Nasredin, 1984) a inccenacích a filemch (Traktér u královky Pedauky, 1971; Opustíš-li mne, 1979; Parcela 60, katastr Lukavice, 1986).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!