V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FOŘT, Karel

Karel FOŘT (* 29. 12. 1908 Kolín, † po 1984?)  – herec a divadelní režisér. Studoval herectví na Státní konzervatoři v Praze (1926–28) a současně hrál v div. společnosti Čeňka Melíška. Od konce 20. let až do okupace působil nejdéle v Městském divadle v Plzni a ve Slovenském národním divadle v Bratislavě. Po osvobození hrál na pražských scénách (Divadlo 5. května, Nové divadlo), roku 1949 se stal členem Městského divadla pro mládež, respektive Divadla Jiřího Wolkera, kde setrval až do svého odchodu na odpočinek v roce 1973. Ve filmu se uplatnil jen ojediněle v drobných i větších úlohách, např. fotbalisty Václava Klapzuby (Klapzubova jedenáctka, 1938), člena sportovního klubu (Pán a sluha, 1938), úředníka (Artur a Leontýna, 1940), pomocníka střelmistra (Skalní plemeno, 1943), lokaje (Siréna, 1947), velitele SS (Malý partyzán, 1950), dělníka z hospody (Černá dynastie, 1962), Waltera (Smrt si říká Engelchen, 1963), kardinálova kočího (Svatby pana Voka, 1970), hostinského (Čas lásky a naděje, 1976), vrátného (Srdečný pozdrav ze zeměkoule, 1982), člena komise (Fandy ó Fandy, 1983) a naposled jako stařík ve Vorlíčkově pohádce Rumburak (1984) navazující na úspěšný tv. seriál Arabela. Představil se také divákům na obrazovce v inscenacích (Jako malé děti, 1974; Vlčí halíř, 1975; Mezičas, 1981) a seriálech (My z konce světa, 1975; Sanitka, 1984). 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!